...

The Lord of the Rings: The Return of the King

2003-12-01

Aragorn is revealed as the heir to the ancient kings as he, Gandalf and the other members of the broken fellowship struggle to save Gondor from Sauron's forces. Meanwhile, Frodo and Sam take the ring closer to the heart of Mordor, the dark lord's realm.

Aragorn atskleidžiamas kaip senovės karalių paveldėtojas, kai jis, Gandalfas ir kiti Sulaužytos brolijos nariai kovoja, kad išgelbėtų Gondorą nuo Saurono pajėgų. Tuo tarpu Frodo ir Saminis žiedas artėja prie Mordoro širdies, tamsiojo viešpaties valdų.

...